Begin met de (v)oorsprong

Door L. Moratis

Als je serieus veranderingen teweeg wilt brengen, moet je bij de oorsprong beginnen. Dat geldt waarschijnlijk voor alles - tot aan ons persoonlijke eigen zelf aan toe - en in het bijzonder voor het bedrijfsleven. Een ‘Root Cause Analysis’ van de kredietcrisis zal onder meer wijzen in de richting van bankiers en managers. In hun gedrag en hun persoonlijkheid ligt een deel van het probleem en dus van de oplossing.

De oorsprong van het toekomstige management van ons bedrijfsleven is het managementonderwijs. Vaak in ieder geval, niet altijd. Dit managementonderwijs moet mee veranderen met de eisen van die de tijd aan haar stelt - zeker nu. Een lastige opgave, zo leert de geschiedenis van het managementonderwijs ons.

Business schools en MVO

In eerdere blogs heb ik al eens gewezen op de rol van business schools in MVO (en daarmee in een duurzaam bedrijfsleven en een duurzame samenleving) en gewezen op allerlei initiatieven op dit vlak, zoals de Principles for Responsible Management Education. Opvallend was dat destijds geen enkele Nederlandse business schools hierbij aangesloten was. Die situatie is iets veranderd: er zijn nu drie business schools uit ons land betrokken bij dit initiatief. Het gaat om de Maastricht School of Management, de Rotterdam School of Management en de Twente School of Management.

Joseph Kessels, hoogleraar aan de Universiteit Twente en voormalig decaan van de Twente School of Management (TSM), deed onlangs in Develop, een tijdschrift voor Human Resource Development, zijn ideeen en opvattingen nog eens uit de doeken. In zijn rol als decaan heeft hij leiderschap en ondernemerschap voor innovatie en duurzaamheid de pijlers van het managementonderwijs aan TSM gemaakt. Dat juist hij zich daar sterk voor maakt, is niet vreemd. Als er iemand weet wat het belang van een lerende organisatie is, dan is het Joseph Kessels wel.

De toekomstige manager zit nu in de schoolbanken

Waar het in de kern om draait, is dat er een besef moet zijn bij alle opleidingen op het gebied van management dat de toekomstige generatie managers nu in de schoolbanken zit. Als er ergens geinvesteerd moet worden om MVO gemeengoed te maken, is het daar. Opvallend genoeg zwijgt de MVO-kabinetsvisie op dit punt bijna volledig. En opvallend genoeg is MVO aan Nederlandse managementopleidingen ook nog geen vanzelfsprekendheid. Welke managementopleiding geeft de richting aan? Vreemd eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Dat moet dus veranderen. Ik vind - en met mij vele anderen - dat managementopleidingen hier een verantwoordelijkheid in hebben - maatschappelijk gezien, bedoel ik dan. Maar ook vanuit een meer zakelijk oogpunt zouden zij er verstandig aan doen te investeren in het onderdeel maken van MVO van hun opleidingen.

Ik zou zeggen: investeren in de oorsprong zal leiden tot een voorsprong. In meer dan een enkele betekenis.

Terug naar nieuwsoverzicht