Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt steeds meer een strategisch onderdeel van de bedrijfsvoering. Daar is alle reden voor. MVO heeft immers alles te maken met het zicht hebben op alle belangen en ontwikkelingen in en rond de organisatie. MVO maakt een organisatie sensitief waardoor ondernemersrisico’s beter in beeld worden gebracht en kansen optimaal worden benut. Bijvoorbeeld als het gaat om nieuwe samenwerkingen en product- en procesinnovaties.

Strategisch MVO beleid

MVO vormt de basis voor toekomstbestendig ondernemen. Strategisch MVO-beleid gaat over het voortdurend in kaart brengen van de omgeving en het bepalen van een strategische koers. MVO is dus een permanent proces, net als succesvol ondernemen. Dat is ook de reden dat wij geloven dat een organisatie er baat bij heeft op dit vlak zelf haar aanpak en competenties te ontwikkelen en het volledig te integreren in haar bedrijfsvoering. Het COS Gelderland helpt daarbij.

Bepaal uw koers

Op deze website krijgt u inzicht in hoe aan de hand van een aantal instrumenten zelf betekenis gegeven kan worden aan dit containerbegrip. Welke aspecten van MVO zijn voor uw organisatie relevant? Waar staan wij, welke ambities zijn zinvol en hoe geven we die vorm? Natuurlijk zijn zaken rondom energie gebruik actueel. Kiezen voor zonnepanelen en warmtepompsystemen is voor veel bedrijven al aan de orde. Maar is is veel meer. Elke organisatie moet daarin zijn eigen, unieke koers bepalen en waar nodig bijstellen. En dat is niet altijd even makkelijk. Zeker niet in een altijd veranderende organisatieomgeving.

In die zin dringt de metafoor van een Noordpoolexpeditie zich op. Hoe brengt u het alsmaar veranderende terrein kaart? Waar bevindt u zich op dit moment en welke koers zet u uit? Welke uitrusting heeft u nodig? Hoe versterkt u ambitie en draagvlak en borgt u resultaat? Hoe registreert en communiceert u progressie? De expeditiemetafoor heeft alles te maken met onze achtergrond maar is vooral ook passend en inspirerend.

Hoe uniek die koers ook is, de stappen om de juiste koers te bepalen zijn generiek. Het curriculum en instrumentarium van COS Gelderland is daarom ook gebaseerd op geldende normen, methodieken en richtlijnen. Bekijk ook onze links voor extra aanvullende informatie.