De toekomst van MVO

Blijft MVO in zwaar economisch weer overeind? Wat blijft er over van MVO tijdens de kredietcrisis? Er zijn ondertussen opiniestukken in overvloed opgetekend. Michael Hopkins, adviseur en hoogleraar MVO aan Middlesex University, ziet het positief in – juist omdat MVO toegevoegde waarde blijft hebben voor bedrijven: “There is little doubt that the lack of responsibility in markets, have led to today’s current financial turmoil and recession in most international markets.  The private sector has taken a huge blow but we cannot return to central control.  CSR provides the elements of a solution especially since its ideas were largely ignored by many of the big financial players to date.”

Duurzaamheid verdwijnt niet naar de achtergrond

Gerard Keijzers van Nyenrode trekt de vergelijking met de recessie in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Hij zegt: “Flauwekul, dat historische argument dat duurzaamheid door een crisis naar de achtergrond verdwijnt. In de jaren tachtig is tijdens een recessie, zonder morren van het bedrijfsleven, grootschalig milieubeleid ingevoerd. Begin jaren negentig idem dito: er zijn toen allerlei convenanten tussen overheid en bedrijfsleven tot stand gekomen.”

MVO pessimisten

Anderen zijn kritisch - pessimistisch zelfs. Met een voorspelde krimp van ergens tussen de driekwart en drie procent, moet je ook wel een grenzeloze optimist zijn om te blijven volhouden dat MVO-programma’s onaantastbaar blijven. Ikzelf zie het ook enigszins met lede ogen tegemoet. Het zal mij niet verbazen als MVO-initiatieven kind van de rekening worden. Ondanks dat een MVO-tekort heeft geleid tot de huidige kredietcrisis, is het maar zeer de vraag of bedrijven MVO als de weg uit de crisis zien. Bedrijven worden kritisch (en terecht) op alle programma’s en dus ook op MVO. Als dan blijkt dat MVO geen duidelijke toegevoegde waarde heeft, is het pleit snel beslecht. Dat klinkt misschien pessimistisch, maar feit blijft dat er nog steeds bij veel bedrijven geen sprake is van daadwerkelijke verankering van MVO. En dat maakt MVO kwetsbaar. Uit het recente onderzoek van het EIM bleek ook dat bedrijven de kansen van MVO niet zien. Tja, dan kun je ze ook niet grijpen.

Wat brengt de toekomst

De afgelopen jaren waren de jaren van de implementatie van MVO, aldus MVO Nederland. Dit jaar blijft dat ook nog, kan ik je zeggen. En de aankomende jaren ook nog. Laten we er meteen maar een decennium voor uittrekken. MVO Nederland voorspelt dat het ‘recessiejaar’ het jaar van de bewijsvoering wordt: “Nu zal moeten blijken wat MVO echt waard is.” Willem Lageweg en zijn team zijn daar – niet geheel verbazingwekkend – optimistisch over.

Volgend jaar wordt het jaar waarin duidelijk wordt wat de werkelijke betekenis van MVO is voor bedrijven. Dan wordt zichtbaar in hoeverre bedrijven in staat zijn geweest MVO te verbinden met hun strategieën, in hoeverre zij MVO een integraal onderdeel van hun handelen hebben gemaakt. In dit jaar blijkt wat de betekenis van MVO die bedrijven eraan hebben toegekend, werkelijk betekent.

Ik wens iedereen een fijne kerst en het beste voor het nieuwe jaar. Op een MVO-rijk nieuwjaar.

Terug naar nieuwsoverzicht