Is Neelie Kroes duurzaam?

Door T. Cochius

Het is soms lastig om te achterhalen wat politici, bedrijven en consumenten nu precies met het woord ‘duurzaam’ bedoelen. Gaat het nou om de enge, traditionele betekenis van duurzaam in de zin dat iets lang meegaat? Of toch om de afweging van de 3 P’s?

Traditionele betekenis van duurzaam

Vandaag trof ik weer een perfect voorbeeld in een artikel van het ANP op de website van NOVA. Dit artikel ging over het niet hoeven melden van staatssteun bij de mededingingsautoriteiten. Hier werd Neelie Kroes (Europees Commissaris Mededinging) als volgt gequote: “Samen met bestaande mogelijkheden om investeringen in duurzame groei te steunen, geven de maatregelen nieuwe kansen voor EU-landen om de economie weer op het goede spoor te krijgen.” Onze eigen Koningin Concurrentie lijkt het over de traditionele betekenis van duurzaam te hebben: een stabiele, langdurende groei van de economie.

Twee paragrafen later wordt terloops vermeld dat Nederland en andere EU-landen toegestaan wordt om “bedrijven directe staatshulp tot een half miljoen euro te geven, evenals goedkope leningen voor productie van milieuvriendelijke artikelen.” Dit neigt weer naar de betekenis die in ons wereldje vaak gebruikt wordt, namelijk: bijdragend aan een betere wereld. En die in dit geval ook nog zijdelings raakt aan een vorm van duurzaam ‘inkopen’.

Duurzaam en MVO

Dus als je het hebt over een ambigu of vaag begrip, staat naast de afkorting MVO ook de term duurzaam bovenaan het lijstje. Het bovengenoemd misverstand over het begrip duurzaam zal waarschijnlijk eeuwig blijven bestaan (en worden misbruikt), evenals het zoeken naar nieuwe woorden die de inhoud wel volledig zouden dekken. Dit verklaart dan ook de wildgroei aan termen zoals duurzaam ondernemen, maatschappelijk verantwoord ondernemen, betrokken ondernemen, inclusief ondernemen, sociaal ondernemen, ethisch ondernemen, verantwoord ondernemen, etcetera. Uiteindelijk zul je er in 99% van de gevallen achterkomen dat degenen die de term bezigen hetzelfde bedoelen, namelijk een balans tussen de 3 P’s (People, Planet en Profit).

Daarom een advies aan een ieder die de behoefte heeft een nieuwe term voor MVO uit te vinden: verspil geen tijd! Doe het niet! Het zal wel nooit zo ver komen dat iedereen begrijpt wat je bedoelt. En eigenlijk is dat ook helemaal niet erg. Zolang je daden maar laten zien wat je bedoelt, zolang er maar authentieke bedoelingen achter zitten en zolang je met je stakeholders er inhoudelijk over kan praten.

Terug naar nieuwsoverzicht