Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een vorm van ondernemen waarbij wordt nagedacht over de gevolgen van de keuzes op lange termijn. Wat voor gevolgen hebben mijn bedrijfsactiviteiten op Mens en Milieu? Zijn het Duurzame keuzes? Hierin is de breedste betekenis van het woord duurzaam in te vullen. De keuzes dienen een balans te creëren aan de hand van de 3 P’s':

 • People
 • Planet
 • Profit

People, Planet, Profit

Een goede onderneming is duurzaam bezig. Een goede onderneming  maakt dus keuzes waarbij rekening wordt gehouden met MVO. Het gaat erom om een balans te vinden tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. Waar staan deze 3P’s nu eigenlijk voor?

People

Wat doet een bedrijf of onderneming voor de maatschappij? Voor de mensen? Hoe gaan we om met hun belangen en hoe vervullen we hun behoeften? Hierbij is het belangrijk om te denken aan zowel de klanten, de consumenten, en de medewerkers. Bekijk het vanuit een nog breder standpunt: De Samenleving. Wanneer we aan de P van People denken, dan kunnen we aan de volgende zaken denken:

 • Mensenrechten
 • Arbeidsrechten en omstandigheden
 • Veiligheid
 • Maatschappelijke betrokkenheid
 • Discriminatie

Planet

Planet, oftewel onze aardbol. Hoe een bedrijf omgaat met het milieu, wordt onder Planet bekeken. Wat voor invloed hebben de diensten en producten, en de processen om deze te vervaardigen, op het milieu? Daarnaast is het belangrijk om te bekijken hoe we deze invloed, oftewel footprint, zo klein mogelijk kunnen maken en houden. Bij Planet kunt u denken aan:

 • Cradle to Cradle
 • CO2 compensatie
 • Recycling
 • Afval en hergebruik
 • Duurzame producten en diensten

Profit

Bij de laatste P, de Profit, denken we aan winst. Natuurlijk is het belangrijk voor een bedrijf om winst te maken, maar sommigen vinden het wellicht raar dat deze bij de 3 P's van duurzaam ondernemen staan. Toch is winst belangrijk, aangezien een bedrijf niet duurzaam kan doorgroeien wanneer er geen winst wordt gemaakt. Winst is overigens niet alleen in monetaire middelen uit te drukken. Ook het het vergroten van kennis of het verbeteren van de kwaliteit en de reputatie zijn voorbeelden van winst. Of een nieuwe marktpositionering. Wanneer de winst voor de langere termijn is, dan kan het als duurzaam worden gezien.

Bij Profit kunt u denken aan:

 • Winst
 • Innovatie
 • Kwaliteit
 • Reputatie
 • Transparantie
 • Partnerships