" />
People

People

Als er gesproken wordt over ‘People’, een van de kernwaarden van MVO, wordt er vaak gedacht aan maatschappelijke betrokkenheid, gezondheid en veiligheid op de werkplek en arbeids- en mensenrechten. Heeft u er wel eens over nagedacht dat werkgelegenheid ook een onderdeel van de kernwaarde ‘People’ is? Door verdringing op de arbeidsmarkt door arbeidsmigranten, wordt een grote groep in Nederland “vergeten”. Daarnaast is er onwetendheid met betrekking tot werkprestaties en motivatie over deze groep. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend dat hij of zij 100% bekwaam is om te kunnen werken of om een baan te vinden. Hierbij gaat het voornamelijk om mensen die tot een bepaalde doelgroep behoren, zoals jonge arbeidsgehandicapten (Wajongeren), mensen met een WW,- of bijstandsuitkering en 50-plussers. Ook deze vorm van discriminatie moet aan de kaak worden gesteld.

Arbeidsrechten

Verder is het van belang van de maatschappij wanneer arbeidsrechten niet worden geschonden. Denk bijvoorbeeld aan de kledingfabrieken in Bangladesh, waar kinderen voor slechts enkele centen dagen van 12 uur draaien. Of, dichter bij huis, vrouwen die voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen. Deze zaken dragen niet bij een aan maatschappelijk verantwoorde onderneming. Onderneem actie! Dit levert op de lange termijn alleen maar winst op, en uw bedrijf zal beslist stijgen in aanzien.

Veiligheid

Tenslotte is veiligheid een zeer belangrijk onderdeel van People. Uiteraard kan dit terug gerfereerd worden naar de arbeidsrechten in de vorige paragraaf, maar niet alleen dat. Wat dacht u van de veiligheid van omwonenden? Wanneer uw bedrijf zich bezig houdt met schadelijke stoffen of andere vormen van vervuiling, dan is het van uitermate groot belang dat hier op een verantwoordelijke manier wordt omgegaan.

En de veiligheid van de consument? Laten we die vooral niet vergeten. Als uw product of dienst niet veilig is, dan is uw bedrijf geen lang leven beschoren.

Terug naar overzicht