Planet

Planet

De P van Planet bestaat uit een aantal onderdelen:

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle is een term die een manier van kijken omvat op duurzaam ondernemen en ontwerpen. De term is als eerste genoemd in het boek: Cradle to Cradle: Remaking the way we make things. Het is in 2002 geschreven door William McDonough en Michael Braungart, 2 pioneers op dit gebied.

Zoals de titel van het boek al beschrijft:

“Cradle to Cradle is een manier van ontwerpen waarbij men ervoor zorgt dat afval opnieuw gebruikt kan worden, al dan niet op een andere manier”

Verschil tussen Recyclen en Cradle to Cradle

Veel mensen zeggen op het moment dat ze kennis maken met Cradle to Cradle dat het net zo is als Recyclen. Er is echter een wezelijk verschil tussen Craddle to Cradle en Recyclen. Bij Recyclen probeer je afval stoffen opnieuw in een product te verwerken. Bij Cradle to Cradle ontwerp je het product op zo’n manier dat het na gebruik verwerkt kan worden in andere bruikbare producten of materialen. Hier zit dus een groot verschil in. Het zit hem in het anticiperen op het afval gedeelte. Recyclen is overigens wel een onderdeel van het Cradle to Cradle proces.

CO2 uitstoot compenseren

Klimaatneutraal worden is belangrijk wanneer u zich bezig houdt met MVO. Het compenseren van de CO2 uitstoot is daar een belangrijk onderdeel van. Dit kan bijvoorbeeld door te zorgen voor de aanplanting van bossen. Het nadeel van CO2 compensatie is dat het geen direct voordeel oplevert met betrekking tot de kosten. Dit is dus echt een investering in het milieu, en tegelijkertijd ook in uw imago. Een bedrijf dat zijn verantwoordelijkheid neemt op het gebied van CO2 neemt, heeft altijd een streepje voor.

 

Terug naar overzicht