Thermografische inspectie

Thermografisch inspectie

Het vaststellen van energetische defecten is een belangrijk argument voor het gebruik van gebouwthermografie. Met name de continu stijgende energieprijzen en ook de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPC), zijn redenen om een nauwkeurig onderzoek van bouwconstructies op energielekkages uit te voeren.

Hoe werkt een thermografische camera

Thermografie (temperatuurmeting met een warmtebeeld camera) is een passieve contactloze meetmethode (dus zonder hak of breekwerk). Een warmtebeeld camera werkt op basis van infraroodstraling. Het thermische beeld van de camera geeft de temperatuurverdeling weer in een oppervlak van een object. Voor elk object geldt dat er een relatie is tussen de temperatuur en de infraroodstraling die het object afgeeft. Een warmtebeeld camera meet daarbij de infraroodstraling van het object. Vanuit deze infraroodstraling berekent de warmtebeeld camera de temperatuur van het gemeten object.

Gebouwen, technische installaties maar ook mens en dier geven infrarood licht af. De mate van afgifte wordt bepaald door de temperatuur van het betreffende object. Door middel van een warmtebeeld camera wordt de aanwezige infraroodstraling gemeten en geregistreerd en vastgelegd. Met een warmtebeeld camera kan men enkel oppervlakte temperaturen van een object meten. Men kan dus niet in of door een object heen kijken.

Voordelen van een thermografische inspectie

Thermografie in de praktijk

Thermografie is dus uitermate geschikt om zwakke punten scherp in kaart te brengen. Thermografie wordt toegepast om energielekken (zoals warmte) in de gebouwschil en/of industriële processen zichtbaar te maken.

Thermografie en warmtepompsystemen.

In ISSO publicatie 80 wordt geadviseerd om controlemetingen op het bouwkundig ontwerp (EPC 0,6) uit te voeren. Waarbij het advies is om in de contractstukken op te nemen dat een kwaliteitscontrole van de gevel op basis van thermografie door een onafhankelijke partij wordt uitgevoerd. Dit omdat een lekkende gevel van zeer grote invloed is op het comfortniveau van het warmtepompsysteem.

In de woning- en utiliteitsbouw worden thermografische inspecties met name toegepast bij:

De aanpak van energie besparing.

Door het laten uitvoeren van gebouwthermografische inspecties waarbij gebruik gemaakt wordt van infrarood-/warmtebeeld technologie kunnen luchtlekkages en hotspots in de bouwkundige constructie van een gebouw zichtbaar worden gemaakt. Aan de hand van de verzamelde gegevens wordt een gedetailleerd rapport opgesteld van de bevindingen, gecombineerd met bijbehorende warmtebeeld afbeeldingen. Dit geeft al het benodigde visuele en meetkundige inzicht voor een opvolgende maatregel.

Een dergelijk rapport kan als goed beginpunt dienen bij het energiezuiniger maken van uw pand. Meer informatie? Neem contact op.

Terug naar overzicht