Waarom MVO?

Natuurlijk is het milieu een goede reden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Dat MVO betere gevolgen kan hebben voor het milieu is duidelijk. Maar wist u dat u niet alleen het milieu helpt, maar ook uw onderneming? Uw bedrijf kan namelijk op vele fronten profiteren bij het toepassen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, aldus de KvK.

MVO Voordelen voor het bedrijf:

Zo zijn er een aantal voordelen waar het bedrijf bij profiteert. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 1. Meer tevreden medewerkers: Door de tevredenheid van de mensen in uw organisatie te verhogen, verhoogt u ook de motivatie en de productiviteit. Hierbij verdienen gezondheid, veiligheid en welzijn extra aandacht. Maar ook het tonen van respect naar elkaar is een belangrijke factor. Dit zou in alle lagen van de organisatie op de agenda moeten staan.
   
 2. Waardering vanuit de maatschappij. Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt heeft een streepje voor op een gelijkwaardig bedrijf dat geen MVO toepast. Het is dus goed voor uw imago en het zet uw bedrijf op een positieve wijze in de markt.
   
 3. Beter imago: Niet alleen naar klanten, maar ook bij nieuwe sollicitanten zal het imago van uw organisatie positief veranderen. Omdat u met uw activiteiten omtrent MVO in de publiciteit komt, zult u op de lange termijn ook meer sollicitanten aantrekken. Zeker in branches waar het juiste personeel niet voor het oprapen ligt, is dit een groot voordeel.
   
 4. Kostenbesparing. Door o.a. zuinigere productieprocessen kunt u energie besparen. Een energiebesparing gaat uiteraard gepaard met een kostenbesparing, dus het mes snijdt aan twee kanten. Grondstoffen maar ook de kosten van afval en verontreiniging worden steeds hoger. Met het Cradle to Cradle principe en een goed ontworpen product kunt u van uw afval een nieuw product maken. Dit klinkt als ver van uw bedshow, maar wie onderneemt moet verder denken!
   
 5. Licence to operate. Wanneer de maatschappij zich, om welke reden dan ook, tegen uw bedrijf keert, dan kan dit desastreuze gevolgen hebben. Wanneer u maatschappelijk verantwoord onderneemt, en dus geen stankoverlast, geluidsoverlast of milieuoverlast veroorzaakt, dan zal dit de kansen op een dergelijke boycot verlagen. Als ondernemer is een goede reputatie van levensbelang. Naast het voorkomen van een slechte reputatie kan MVO juist voor een goede reputatie zorgen! Denk hierbij niet alleen aan consumenten. Dit kan net zo goed bij een leverancier of klant zijn.
   
 6. Mogelijkheden in de markt door innovatie. MVO kan de kosten verlagen en tevens nieuwe en innovatieve kansen in de markt creëren. Zo werkt de overheid bijvoorbeeld alleen samen met bedrijven die in bepaalde mate aan duurzaamheidseisen voldoen.

Ook voor het intenationaal handelen wordt er steeds vaker gelet op MVO en Ketenverantwoordelijkheid. In de in 2011 vastgelegde OESO richtlijnen (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) staat dat er in internationaal zakendoen rekening moet gehouden worden met de strijd tegen corruptie, respect voor de mensheid en ketenverantwoordelijkheid.

Kamer van Koophandel en MVO

De Kamer van Koophandel organiseert op het gebied van MVO een aantal Seminars en bijeenkomsten. Houdt de website van KVK in de gaten en laat u informeren over de mogelijkheden.